Moderní, flexibilní stavební společnost

nivelace

Profesionální přístup

nivelace

Technické vybavení

nivelace

Zodpovědnost korektnost

O firmě

SYTYS.cz s.r.o. je moderní, flexibilní stavební společnost, sestavená z týmu lidí, kteří jsou oddaní své práci a realizují stavby s vědomím zodpovědnosti a korektnosti založené na základech dlouholetých zkušeností vedení a řízení stavebních zakázek.

Jsme přesvědčeni, že projekty jsou více než „beton a ocel“. Jsou o lidech, síle a partnerství - partnerství .s našimi zákazníky, zaměstnanci a dodavateli. Věříme, že vzájemný vztah obohacený racionalitou a vysokou profesní odborností je velmi dobrý základ pro dokončení kvalitního díla a přispívá k budování vzájemné .důvěry jak v technickém, tak lidském rozměru.

Oblasti činnosti

Dopravní stavby

Dopravní stavby

Jedná se především o výstavbu a rekonstrukci silnic, parkovišť, chodníků a dalších zpevněných ploch, cyklostezek, polních a lesních cest, zemní práce a terénní úpravy revitalizace městských parků, ulic, náměstí aj.

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Výstavba, rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí měst a obcí vč. přípojek, protipovodňová opatření, hydrotechnické stavby, úprava koryt vodních toků provádění betonových monolitických konstrukcí, inženýrských objektů, zdí a retenčních nádrží

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství

Dále pak pozemní stavitelství – občanské a průmyslové stavby

Kvalita

Jsme si vědomi odpovědnosti za splnění kvality a bezpečnosti práce všech zaměstnanců, stejně tak .i ochrany životního prostředí. Za dobu své poměrně krátké existence již společnost úspěšně realizovala řadu staveb. Nejlepší vizitkou jsou dokončené technicky správně provedené stavby, jejichž kvalitu potvrzují. naši spokojení zákazníci.

Kontakt

SYTYS.cz s.r.o.
Klapkova 432/57, Praha 8 - Kobylisy
IČ: 04342381, DIČ: CZ04342381
Vložka C 246201 vedená u Městského soudu v Praze
Adresa provozovny:
Dělnická 414
Bzenec 696 85
Jednatel společnosti:
Libor Tomek
tel.: 602 145 123
e-mail: libor.tomek@sytys.cz
Hlavní stavbyvedoucí:
Robert Fojtík
tel.: 777 769 019
e-mail: robert.fojtik@sytys.cz
Příprava zakázek:
Zdeněk Chudík
tel.: 778 766 506
e-mail: zdenek.chudik@sytys.cz
Stavbyvedoucí:
Jakub Straka
tel.: 773 772 369
e-mail: jakub.straka@sytys.cz

Michal Němeček
tel. 773 772 366
michal.nemecek@sytys.cz